Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

MR 2020-2021

De medezeggenschapsraad van onze school bestaat uit  een oudergeleding van 2 ouders en een personeelsgeleding van 2 leerkrachten.
 De MR adviseert, controleert en denkt mee vanuit de belangen van ouders en leerkrachten om een leerzame, plezierige, werkzame en veilige plek voor kinderen en leerkrachten te creëren en te behouden. 

De MR-vergaderingen   zijn openbaar en de vergaderdata worden in de Nieuwsflits gepubliceerd. De directeur is als adviseur aan de MR-verbonden.