Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren
Op de Wereldwijzer kennen we een aantal vaste contactmomenten. Wij gaan ervan uit dat u daarbij als ouder/verzorger altijd aanwezig bent. Vaste momenten tijdens het schooljaar zijn de informatieavonden aan het begin van het nieuwe schooljaar, en de gesprekken gedurende het schooljaar  i.v.m. de vorderingen van de kinderen. We onderscheiden hierbij  de startgesprekken, waarbij het nog beter leren kennen van de leerlingen door de leerkracht centraal staat, en de 10 minutengesprekken n.a.v.  de rapporten.  Voor de ouders van leerlingen van onze groep 8, zijn er twee informatieavonden over het voortgezet onderwijs en zijn er de adviesgesprekken.
Bovenstaande betekent niet dat er tussendoor geen oudercontacten zijn. Mochten er tussendoor zaken zijn die u wilt bespreken, schroom dan niet en maak een afspraak. 

In onze groepen 1-2 zijn er naast bovengenoemde contactmomenten  nog meer contacten. Het gaat dan om contacten over het nieuwe thema, Bereslim en VVE-thuis. Ook op de  theaterochtenden zijn  de ouders welkom.