Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Team  De Wereldwijzer 2020-2021.

In de onderbouw werken we dit schooljaar met 4 groepen die ingedeeld zijn op leeftijd. Ook onze groep 5 is ingedeeld op leeftijd. De "stamgroep" voor de groepen 6 t/m 8 zijn nog familiegroepen, waar leerlingen van deze groepen samen één groep vormen. De leerkrachten in de bovenbouw geven aan  alle vier de leerjaren les, waarbij de  leerkrachten steeds van lokaal zullen wisselen. 

De personeelsbezetting voor schooljaar 20-21 ziet er als volgt uit:

Directeur                           meester Maas                 

 

Intern begeleiders          juf Karen                             

                                            juf Marijne

   

Leerkrachten                    juf Margo                           

                                               juf Selda                             

                                               juf Michelle                       

                                               juf Petra                              

                                               juf Miranda                       

                                               meester Colin                   

                                               juf Pascalle                        

                                               juf Edmee                          

                                               juf Lydia                           

 

Leraar ondersteuner     juf Naïma                            

 

Onderwijsassistente      juf Zoë                                 

                     
Vertrouwenspersoon     juf Marijne

 

Pest coördinatrice          juf Karen

 

Gedrag, sport- en spel   meester Robert               

 

Interieurverzorgerster  juf Sharda