Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

"Samen veilig en wijzer de wereld in"

De 4 kernwoorden in dit motto hebben voor ons de volgende betekenis:

Samen

 betekent voor ons dat:

-wij veel  aandacht besteden aan het  leren samen werken;

-wij de ouders veel betrekken  bij de school en het onderwijs aan hun kinderen;

-wij als leerkrachten samen verantwoordelijk zijn voor het onderwijs op de hele school en niet alleen voor de eigen groep;

-dat wij daar waar mogelijk samenwerken met de wijk.

Veilig

 betekent voor ons dat:

-wij zorgen voor een fysiek veilige omgeving die voldoet aan alle eisen die er gesteld worden;

-leerlingen zich veilig voelen en dat als dat in het geding komt we er alles eraan doen om naar oplossingen te zoeken;

-dat leerkrachten zich veilig voelen om hun vakmanschap zo goed mogelijk te ontwikkelen;

-dat ouders zich veilig voelen om alles, als het over de ontwikkeling van hun kinderen gaat, met ons te bespreken.  

Wijzer

 betekent voor ons dat:

-wij er alles aan zullen doen om onze  leerlingen volgens de laatste inzichten  te laten “leren” in de breedste zin van het woord.

- wij als leerkrachten er alles aan zullen doen om onze deskundigheid zo goed mogelijk op peil te houden.

-wij  hoge verwachtingen hebben en streven naar  hogere opbrengsten van ons onderwijs dan op grond van ons schoolgewicht verwacht mag worden.

Wereld 

betekent voor ons dat:

-wij beseffen dat wij mede aan de basis staan van het “wereldwijs” worden van onze leerlingen en dat wij hen daar zo goed mogelijk in begeleiden:

-wij daar waar mogelijk de “wereld” onze school binnen halen;

-de “wereld’ verandert en dat wij onze leerlingen zo goed mogelijk  leren met deze veranderingen om te gaan.